cartrack ติดตามรถยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

cartrack ติดตามรถยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   cartrack  – ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามาเพื่อเก็บข้อมูล และรายงานผลหลากหลายรูปแบบในการใช้งานยานพาหนะ เช่น การระบุตัวตนของผู้ขับรถ รายงานพฤติกรรมการขับขี่ ตรวจวัดระดับปริมาณน้ำมันในถัง ความเร็วในการขับขี่ สถานะการติดดับของเครื่องยนต์ เป็นต้น cart rack ติดตามรถยนต์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรบริษัทได้อย่างไร? หลายคนคงสงสัยว่าเจ้าตัว GPS ติดตามรถยนต์ นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Read more